Retail Food

Unimar ontzorgt gedurende het gehele project van a tot z. Van aanvraag tot uitvoering wordt het project nauwlettend gevolgd; met oog voor mogelijke technische danwel bouwkundige uitdagingen die zich kunnen voordoen in voorbereidende, uitvoerende en afrondende fase van een project.

Voor de opdrachtgever is het van groot belang dat met het geven van een beknopte opdracht een optimaal resultaat wordt bereikt. Dit is hetgeen Unimar de opdrachtgever biedt. Unimar ontzorgt.

Unimar is flexibel, werkt oplossingsgericht en is in staat snel en adequaat in te spelen op veranderingen in de planning. Een korte doorlooptijd van een project is cruciaal voor de opdrachtgever. Unimar houdt de planning strak in de hand. Het project is pas gereed als de opdrachtgever 100% tevreden is met het resultaat.

Een greep uit onze klanten