Werkwijze

Unimar biedt u de juiste projectbegeleiding. Of het nu gaat om grote of kleine projecten, Unimar ontzorgt gedurende het gehele project van a tot z. Van aanvraag tot uitvoering kunt u op onze deskundigheid rekenen. Bij Unimar staat het contact met alle betrokken partijen tijdens een project centraal.

Het team heeft oog voor mogelijke technische danwel bouwkundige uitdagingen die zich kunnen voordoen in voorbereidende, uitvoerende en afrondende fase van een project. Unimar is flexibel en in staat snel en adequaat in te spelen op veranderingen in de uitvoering en planning. Voor ons is het project pas gereed als de opdrachtgever 100% tevreden is met het resultaat.