VCA

Een van de doelstellingen van Unimar is het waarborgen van de veiligheid van medewerkers en derden.

Unimar is VCA-gecertificeerd en vereist dit ook van haar onderaannemers. In geval wijzigingen worden doorgevoerd betreffende wetten en normen, of veranderingen plaatsvinden op het gebied van techniek of milieu zal Unimar haar beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu hierop aanpassen.